18 listopada 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Uczniowskiej "DUO".  W trakcie spotkania reaktywowano działalność spółdzielni, przyjęto Statut, zatwierdzono plan pracy na rok 2016/2017 oraz wybrano Radę Nadzorczą i Zarząd.

Do Rady Nadzorczej wybrano:

  1. Agnieszkę Drabik – kl. III TH
  2. Natalię Kiejnich – kl. III TH
  3. Darię Paszkowską – kl. III TH

W skład Zarządu weszły:

  1. Magdalena Więckowska – przewodnicząca SU „DUO” (kl. III TH)
  2. Paulina Migdał – skarbnik SU „DUO” (kl. II TH)
  3. Aleksandra Guźniczak – sekretarz SU „DUO” (kl. III TH)

Opiekunowie: Aneta Masternak, Agnieszka Maciejska

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej