Tak zwanymi organami Spółdzielni Uczniowskiej są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółdzielni

Walne Zgromadzenie to najwyższy organ spółdzielni składający się ze wszystkich członków spółdzielni (wszystkich uczniów współtworzących spółdzielnię). Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały obowiązujące wszystkich członków i wszystkie organy spółdzielni. Decyduje co spółdzielnia będzie robiła, jak wykorzystać talenty jej członków i co ciekawego można wspólnymi siłami stworzyć. Członkami Spółdzielni Uczniowskiej "DUO" (stanowiącymi jej Walne Zgromadzenie) są:

 • Daria Przerada
 • Wiktoria Skrobisz
 • Patrycja Farbotko
 • Wiktoria Bańkowska
 • Kinga Wojciechowska
 • Weronika Hatłas
 • Konstancja Wilgocka
 • Sandra Samulak
 • Aleksandra Guźniczak
 • Agnieszka Drabik
 • Klaudia Cielecka
 • Magdalena Więckowska
 • Paulina Migdał
 • Dorota Szczucka
 • Natalia Kiejnich
 • Daria Paszkowska

Rada Nadzorcza to organ co najmniej trzyosobowy, składający się z członków spółdzielni, o charakterze kontrolnym. Rada nadzorcza, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za nadzorowanie, czuwanie nad dobrym, uczciwym i sprawnym działaniem całej spółdzielni oraz Zarządu (czy wszystko "idzie" zgodnie z planem, czy jest należycie rozliczane itp.). Rada nadzorcza poza sprawowaniem nadzoru/kontroli, może także opiniować i oceniać czynności zarządu z zakresu prowadzenia spraw.

Członkiniami Rady Nadzorczej Spółdzielni Uczniowskiej "DUO" są:

 • Agnieszka Drabik
 • Natalia Kiejnich
 • Daria Paszkowska

Zarząd Spółdzielni to organ składający się z członków spółdzielni, o charakterze wykonawczym. Kilkuosobowy zarząd spółdzielni wykonuje wolę członków spółdzielni, podejmuje bieżące, niezbędne działania w imieniu spółdzielni, a równocześnie jego praca znajduje się pod czujnym okiem rady nadzorczej. Uczniowie tworzący zarząd spółdzielni mają w gruncie rzeczy najwięcej pracy.

Członkiniami Zarządu Spółdzielni "DUO" są:

 • Magdalena Więckowska – przewodnicząca
 • Paulina Migdał – skarbnik
 • Aleksandra Guźniczak – sekretarz

 

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej