Statut spółdzielni to niejako nasza "konstytucja". Dokument ten zawiera zbiór praw i obowiązków członków spółdzielni oraz zasady jej działania.

Statut Spółdzielni Uczniowskiej "DUO" jest następujący:

  • 1s
  • 2s
  • 3s
  • 4s
  • 5s
  • 6s

 

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej