2 grudnia 2016 r. odbyły sie w pracowni gastronomicznej ZS nr 2 CKU warsztaty kulinarne, w czasie których członkowie Spółdzielni Uczniowskiej DUO piekli               i dekorowali pierniczki świateczne oraz choinki piernikowe.

Zajęcia zorganizowane były, dzięki przychylności pana Dyrektora Pawła Palczyńskiego, przez opiekunów: Agnieszkę Maciejską i Anetę Masternak.

Efekty naszej pracy będziecie mogli zobaczyć w sklepiku szkolnym oraz na jarmarku bożonarodzeniowym w Pyrzycach.

Zapraszamy do zakupu naszych wyrobów w sklepiku szkolnym od 19 grudnia 2016 r.

Zysk ze sprzedaży pierników chcemy przeznaczyć na wsparcie WOŚP oraz zadania statutowe spółdzielni.

Opiekunowie: Aneta Masternak, Agnieszka Maciejska

 

 

18 listopada 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Uczniowskiej "DUO".  W trakcie spotkania reaktywowano działalność spółdzielni, przyjęto Statut, zatwierdzono plan pracy na rok 2016/2017 oraz wybrano Radę Nadzorczą i Zarząd.

Do Rady Nadzorczej wybrano:

  1. Agnieszkę Drabik – kl. III TH
  2. Natalię Kiejnich – kl. III TH
  3. Darię Paszkowską – kl. III TH

W skład Zarządu weszły:

  1. Magdalena Więckowska – przewodnicząca SU „DUO” (kl. III TH)
  2. Paulina Migdał – skarbnik SU „DUO” (kl. II TH)
  3. Aleksandra Guźniczak – sekretarz SU „DUO” (kl. III TH)

Opiekunowie: Aneta Masternak, Agnieszka Maciejska

Grupa uczniów ze Spółdzielni Uczniowskiej „DUO” w dniach 19-21 października 2016 r. wzięła udział, razem z 27-osobową grupą uczniów i nauczycieli z trzech szkół regionu zachodniopomorskiego, w wyjeździe studyjnym do Krakowa i Sosnowca.

Celem wyjazdu (poza zwiedzaniem krakowskich zabytków :)) było odwiedzenie najaktywniejszych spółdzielni uczniowskich działających na południu kraju oraz nawiązanie z nimi roboczych kontaktów.

Wycieczkowicze odwiedzili Spółdzielnię Uczniowską "Rockefeller", Spółdzielnię Uczniowską "Łasuch" oraz Spółdzielnię Uczniowską "Łakomczuch" w Sosnowcu (wszystkie wyróżnione zostały w 2015 r. w plebiscycie "Na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w kraju").

Gościli także w siedzibie Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie, której prezes Anna Bulka opowiedziała o dotychczasowych osiągnięciach Fundacji na polu wspierania polskiego modelu spółdzielczości uczniowskiej.

Wyjazd był jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu edukacyjnego "Nasza pierwsza spółdzielnia" współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - FIO oraz Narodowego Banku Polskiego.

Opiekun: Agnieszka Maciejska

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej